Giải quyết cho nhân viên nghỉ tết sớm

Công ty thông báo bắt đầu vào ngày 28 tháng chạp âm lịch. Đa số nhà xa, công ty cho nghỉ trễ như vậy sẽ gặp khó khăn trong chuyện tàu xe…”.

Một số nhân viên (Công ty Ích Quang, quận 4, TP HCM)

 

 

Giải quyết cho nghỉ sớm

 

Bà Lê Thị Thủy, , trả lời: Công ty cho nhân viên nghỉ Tết theo đúng quy định của . Riêng những trường hợp nhà xa, nếu có đơn xin phép đều được giải quyết cho nghỉ trước. Việc này chúng tôi cũng đã thông báo cho toàn thể nhân viên.

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>