Lý do của việc cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh

Bản sắc  có ảnh hưởng to lớn đến doanh nghiệp cũng như từng thành viên. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải nắm được hệ thống xuyên suốt trong bản sắc văn hóa của mình là gì? Cách thức duy trì và phát triển những đặc trưng văn hóa nào?

Hiện nay, nhiều công ty đang tiến dần đến công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp của riêng mình. Xoay quanh công tác xây dựng này, có một số điều cần lưu ý, tìm hiểu để làm sao văn hóa doanh nghiệp của công ty bền vững và phát triển.

Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh?

Bản sắc văn hóa là kết tinh những tinh hoa quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp, nó được hình thành và phát triển cùng với sự tồn tại và lớn mạnh của doanh nghiệp.

Bản sắc văn hóa mạnh góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, thu hút, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên tài năng của doanh nghiệp.

Bản sắc văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng to lớn đến doanh nghiệp cũng như từng thành viên. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải nắm được hệ thống xuyên suốt trong bản sắc văn hóa của mình là gì? Cách thức duy trì và phát triển những đặc trưng văn hóa nào? Để từ đó phát triển được bản sắc văn hóa riêng biệt của mình, tạo nên một hình ảnh có sức hấp dẫn cao không chỉ với các thành viên trong doanh nghiệp mà còn với các khách hàng và đối tác.

Bản sắc văn hóa doanh nghiệp phải luôn được duy trì và phát triển cùng với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, đồng thời thích ứng với những thay đổi trên thị trường.

Khi nào phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

Văn hóa doanh nghiệp là những chuẩn mực, giá trị, niềm tin, được kết tinh theo thời gian. Hình thành và phát triển văn hóa mạnh doanh nghiệp cần một tư duy hệ thống về chiến lược tổ chức, chính sách quản trị nhân lực, truyền thông nội bộ, và vai trò đầu tàu của các cán bộ quản lý. Đối với những doanh nghiệp đang trong quá trình phát triển nóng hay chuyển đổi cổ phần hóa thì càng cần thiết phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.

Các bước căn bản xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh:

  • Đánh giá các giá trị văn hóa doanh nghiệp hiện tại
  • Xác lập các cấu thành nền tảng của văn hóa doanh nghiệp
  • Xác lập không gian văn hóa doanh nghiệp
  • Đào tạo và hội thảo về văn hóa doanh nghiệp
  • Thể chế văn hóa thông qua các quy định, văn bản
  • Xây dựng sổ tay nhân viên để phổ biến và phát triển văn hóa

Phương pháp thực hiện:

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan. Đồng thời, để xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp phải có sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn.

Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các chính sách.  Tư vấn với vai trò tham vấn sẽ giúp doanh nghiệp nhập biết được những giá trị nào cần duy trì và phát triển để xây dựng được một văn hóa doanh nghiệp mạnh.

Về phương pháp phối hợp: hai bên sẽ tuân thủ các nguyên tắc:  Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; Cùng xây dựng kế hoạch hành động; Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ. Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay. Năng lực tổ chức của doanh nghiệp chỉ lớn lên khi có được một văn hóa phát triển và bền vững.

Phạm vi và chi phí:

Phạm vi thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tình hình thực tiễn đội ngũ nhân sự, quy mô của tổ chức và mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài từ 3 tháng đến 1 năm, tùy thuộc vào thực trạng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi phí: căn cứ vào số giờ làm việc của chuyên gia theo phạm vi công việc và yêu cầu của dự án hai bên đã thỏa thuận.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>