Mức lương tối thiểu ở tỉnh Tây Ninh là bao nhiêu?

Mức lương cơ bản năm 2015 của công ty tôi (KCN Phước Đông – Bời Lời, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) là 3,3 triệu đồng/tháng.

Năm nay, công ty điều lên 3,49 triệu đồng/tháng là đúng hay sai?

Nguyễn Thị Trinh (nguyenthitrinh@gmail.com)

Lương tối thiểu ở Tây Ninh là bao nhiêu?

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm LĐLĐ TP HCM, trả lời: Công ty của bạn đóng trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nên áp dụng mức vùng là 3,1 triệu đồng/tháng (vùng II) đối với lao động chưa qua . Đối với lao động đã qua , mức lương tối thiểu được cộng thêm 7%, tức 3,317 triệu đồng/tháng. Do bạn không nói rõ mức lương 3,49 triệu đồng áp dụng cho công nhân mới hay những người đã qua , có thâm niên làm việc nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>