Những điều quan trọng không nên làm trong ủy thác công việc

Một số chủ doanh nghiệp nhỏ thường cảm thấy tự hào vì đã làm mọi việc cho chính doanh nghiệp của mình. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng mang lại ý nghĩa khi của doanh nghiệp chỉ dựa trên một người là chính.

Thực ra, muốn tình hình kinh doanh tiến triển tốt đẹp, nếu có thể – bạn nên ủy thác công việc càng nhiều càng tốt; ngược lại, bạn sẽ luôn luôn thiếu , gánh thêm nhiều trách nhiệm và vì thế không tránh khỏi sự trì trệ trong công việc.

588291 288x300 Những điều không nên trong ủy thác công việc

Có 3 nguyên nhân chủ yếu khiến cho những người làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ cho rằng họ không thể ủy thác công việc. Dưới đây là một số lý lẽ biện minh của họ. Bạn hãy tiếp tục đọc để biết vì sao những lập luận đó không vững vàng. Sau đó bạn có thể dùng một phiếu theo dõi công việc như mô tả bên dưới để tính toán những trách nhiệm nào mà bạn có thể ủy thác.

: “Tôi không đủ khả năng để trả công cho người làm việc đó thay tôi”.
Quả là thiển cận khi né tránh những đầu tư về tài chính mà yêu cầu. Đúng là khi nhờ người khác làm việc gì đó thay cho mình, bạn sẽ phải trả công cho họ. Nhưng nếu bạn là một chuyên viên tư vấn và lấy phí dịch vụ là 100 đô-la /giờ, liệu là bạn có nên dành thời gian để một mình “ngốn” hết hàng đống thư từ? Hãy dành thời gian có được từ việc ủy thác cho những công việc mới. Bằng cách đó, bạn có thể kiếm tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng hoặc các công việc làm ăn mới.

Thời gian: “Mất quá nhiều thời gian đào tạo người khác. Tôi có thể tự làm việc đó nhanh hơn”. Nhiều người che đậy nỗi lo sợ mất quyền kiểm soát công việc bằng cách tung hỏa mù rằng không có thời gian dành cho việc đào tạo những người được ủy thác công việc. Nếu bạn cho đây là nguyên nhân chính, hãy liệt kê tất cả các nhiệm vụ mà mình phải làm và thời gian cần thiết để đào tạo người được ủy thác thực hiện những nhiệm vụ đó. Tiếp theo, bạn chọn ra một hoặc hai công việc đơn giản nhất để giao cho họ. Làm như vậy sẽ giúp bạn dần dần “quảng được gánh lo” với những công việc sự vụ hàng ngày.

: “Không ai có thể làm tốt công việc đó bằng tôi”
Xưa nay người ta thường lập luận theo một kiểu có vẻ hơi sách vở như thế, có thể cũng đúng, nhưng không thể coi đó là lý do để né tránh sự ủy thác công việc. Người mà bạn thuê làm một việc gì đó có thể sẽ không tốt như chính bạn làm, nhưng hãy nghĩ đến việc mà họ có thể thực hiện sau khi được đào tạo. Nếu bạn khẳng định rằng chỉ có chính mình mới hoàn thành một số công việc một cách hoàn hảo, thì có hai cách chọn lựa: hoặc là ủy thác những việc khác; hoặc là ủy thác một số việc mà chỉ cần hoàn thành tốt thay vì phải hoàn hảo. Nhiều khi chỉ cần công việc thật tốt là thỏa mãn yêu cầu.

Phiếu theo dõi sự ủy thác công việc

Sử dụng một phiếu theo dõi công việc để xác định xem bạn đã sử dụng thời gian như thế nào. Duy trì việc lập phiếu này trong suốt một hoặc hai tuần để xem bạn đã mất bao nhiêu thời gian cho mỗi công việc (dù là việc quan trọng hay việc sự vụ). Bạn có thể nhận thấy rằng mình dành khá nhiều thời gian cho một số việc mà có thể ủy thác được.

Phiếu theo dõi này nên có 3 cột:

– Công việc/ hoạt động
– Thời gian cần thiết để thực hiện
– Kế hoạch ủy thác

Sử dụng cột “kế hoạch ủy thác” để ghi chú các bước cần thiết khi giao việc cho người khác thực hiện, nhớ kèm theo những người mà bạn có thể chọn để ủy thác để có thể lựa chọn được người phù hợp nhé.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>