Phải tính thời gian làm việc thực tế để trả trợ cấp phù hợp

Tôi vào làm việc cho công ty từ năm 1999, đến năm 2003 mới ký hợp đồng lao động. Năm 2015, tôi . Công ty chỉ trả trợ cấp từ năm 2003 đến 2008…

Lê Văn Hưng (Công ty An Bình, quận 5, TP HCM)

 

Phải tính thời gian làm việc thực tế để trả trợ cấp

 

Bà Liễu Thị Ngọc, , trả lời: Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy đúng là anh Hưng đã làm việc cho công ty từ năm 1999. Do có sự nhầm lẫn nên bộ phận tài chính đã tính không đầy đủ thời gian làm việc thực tế để trả trợ cấp thôi việc cho anh Hưng. Chúng tôi xin nhận khuyết điểm và sẽ tính lại thời gian hưởng trợ cấp thôi việc cho anh Hưng từ năm 1999 đến 2008.

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>