nên chọn đầu tư vào bất động sản nào

Nên chọn đầu tư bất động sản nào với dòng số tiền 3 tỷ đồng?

Nhà vườn (Garden house): Tỷ suất sinh lời từ tiền thuê đạt 7-10%. Giá trị tăng khoảng 10-15%/năm. Nhà vườn có diện tích khá lớn, 220m2,